Farsund Lufthavn

Home / Farsund Lufthavn

Farsund Lufthavn

Farsund Lufthavn ligger på Lista, og er dermed den flyplassen som ligger aller lengst sør i Norge. Lista ligger i Farsund kommune, som befinner seg i Vest-Agder. Innflyvningsforholdene ved Farsund Lufthavn er kjent for å være relativt gode, og rullebanen er i dag 3 km lang. Det er Lista Lufthavn AS, eifarsund lufthavnd av Lista Real, som eier Farsund Lufthavn. Dette er en flyplass som er åpen for allmennheten, men det er klare begrensninger på hvor store fly som kan ta av og lande. Flyene kan ikke ha større startvekt enn vel 5 tonn, og kan heller ikke ha med mer enn 9 passasjerer. Det er med andre ord bare små fly som ferdes her, og det går ingen rutefly fra denne flyplassen. Åpningstidene er også begrensede, flyplassen er kun åpen på morgenen på hverdager og holder stengt i helgene.

Siden Farsund Lufthavn er til allmenn bruk, trenger du ikke landingstillatelse når flyplassen holder åpent. Man trenger heller ikke landingstillatelse hvis man har årskort. Avgiften du betaler for årskortet er 1 000 kroner. Hvis du har betalt avgiften, trenger du ikke vente på å få utstedt kortet, men kan lande når du vil. Dette er en av de mange fordelene ved å benytte denne fine flyplassen. Det er imidlertid viktig å følge med på været og lokale forhold for øvrig, gjerne ved å besøke flyplassens nettsider. Her oppdateres relevant informasjon fortløpende.

TING Å VÆRE OBS PÅ VED FARSUND LUFTHAVN

En av de viktigste begrensningene på luftfarten til Farsund Lufthavn er at du ikke kan fly dit direkte fra utlandet. Slik flyvning kan medføre alvorlige konsekvenser for den det gjelder. Dette er delvis for å unngå smuglerflyvning fra steder i Danmark, som var et problem før i tiden. Det er også verdt å merke seg at det kan være kite-aktivitet på flyplassen, også i åpningstiden. Da er det viktig å være varsom og ta hensyn.