Ulike flyklubber i Norge

Home / Flying Airplane / Ulike flyklubber i Norge

Ulike flyklubber i Norge

I Norge finnes det etter hvert ganske mange flyklubber, hvorav én av de eldste og mest kjente er Oslo Flyklubb. Som en av de eldste flyklubber ble den stiftet allerede i 1936. Før holdt klubben til på Fornebu, men etter at denne flyplassen ble nedlagt ble all virksomhet flyttet til Kjeller. På Kjeller Flyplass er det mulig å ta flysertifikat gjennom flyklubben, og de har mange gode lærere der. Etter at du har tatt sertifikat for privatfly kan du gå videre til å bli yrkespilot ved å lære trafikkflyging ved Luftfartsskolen. Oslo Flyklubb har et svært kult skolefly som gir en god første introduksjon til utfordringene piloter møter.

Blant andre store flyklubber kan vi nevne Bergen Aero Klubb, som naturligvis har tilhold ved Flesland Lufthavn. Her har du muligheten til å fly over de syv fjell og beskue den voldsomme og vakre vestlandsnaturen. Klubben har vært aktiv siden 1932, og har i dag så mye som 300 medlemmer som driver forskjellige typer luftsport. Over 100 av disse har visstnok gyldig flysertifikat.

FLYKLUBBER NORD FOR DOVRE

Flyklubber finnes ikke bare i Sør-Norge, men også i Trøndelag og Nord-Norge. Et godt eksempel er Værnes Flyklubb, en klubb som har oppstått ved Trondheim Lufthavn Værnes. I motsetning til søsterklubbene i Oslo og Bergen ble denne klubben først stiftet etter andre verdenskrig, men den har vokstflyklubber kontinuerlig og har i dag over 200 medlemmer, hvorav rundt halvparten er flygere eller er i ferd med å bli det.

Det finnes også andre, mindre flyklubber nord for Dovre, deriblant Tromsø Flyklubb. Denne klubben driver også pilotopplæring, og har et eget klubbhus nær rullebanen på Tromsø Lufthavn. Der serveres det kaffe og vafler i en sosial atmosfære hver helg. Det er tette forbindelser mellom flyklubben og de som driver med annen luftsport, som fallskjermhoppernes forening og modellflyklubben. Hva ønsker du å prøve?