Fly mikrofly

Home / Fly mikrofly

Fly mikrofly

Et mikrofly, også kalt et ultralett (UL) fly eller mikrolett fartøy, er en svært enkel måte å fly på, i tillegg til at det ikke er altfor dyrt. Det er en unik mulighet til å komme seg opp i det blå som pilot av et eget luftfartøy. Du må imidlertid sertifiseres før du kan fly, ved å ta prøven for et såkalt mikroflybevis. Aldersgrensen for dette er i dag 17 år, men du kan prøvefly fra fylte 16 år.

Den vanligste formen for mikrofly ligner på hanglidere, men har selvfølgelig hjul mikroflyog motor. En større og mer avansert variant er rorkontroll fly, som ligner på andre små fly. Med disse flyene kan du reise opp i luften og samtidig tilbake i historien til flyvningens pionerperiode.

I den tiden, for et århundre siden, var selve frihetsopplevelsen og den fantastiske følelsen av å trosse elementene og se ut over endeløse landskap selve nøkkelen til den kjærligheten mennesket så raskt utviklet for flyvemaskinen. Med mikrofly gjenskapes denne opplevelsen i all sin enkelhet, men forhåpentligvis med noe mindre dristighet enn det som gjerne var tilfelle med de risikosøkende pilotene som forsøkte seg i teknologiens barndom. Poenget er at dette skal være en enkel måte å kjenne på alle de utrolige følelsene som settes i sving ved å fly og ved å fly med denne spesielle nærheten til elementene og naturen.

KONSTRUKSJONEN TIL MIKROFLY

Med mikrofly menes fly som ikke har mer enn to seter og ikke veier mer enn 450 kg. Det er også begrensninger på hastigheten ved landing for å kunne kalle et fly et mikrofly. Alt dette tilsier at flyene er konstruert på en spesiell måte, med sterke og lette materialer. Det gjør at flyene er egnet til å reise over ganske lange avstander, selv om mikrofly ikke akkurat kan benyttes til interkontinentale flyvninger. Test Flight gang!