Norge Luftsportforbund

Home / Norge Luftsportforbund

Norge Luftsportforbund

Flyklubbene i Norge er som regel medlem av Norges Luftsportforbund. Mange forbinder kanskje ikke flyging med sport, men luftsport er også en type idrett, og Norges Luftsportforbund organiserer flere idretter og er tilknyttet Norges Idrettsforbund såvel som FAI, eller Federation Aernautique Internationale. I tillegg er NLF inngått i et samarbeid med den olympiske og paralympiske komité. Sportene som faller under NLF er ballongflyging, modellflyging, mikroflyging, paragliding og hanggliding, seilflyging, og ikke minst fallskjermhopping.

Historisk er Norges Luftsportforbund av eldgammelt opphav, med røtter helt norges luftsportforbundtilbake til Norsk Luftseiladsforening eller NL. Denne foreningen ble stiftet i 1909, og ble i 1930 slått sammen med en annen forening, Norsk Aero Klubb eller NAK. Selve navnet NLF ble ikke tatt i bruk før i 1971, da som en organisasjon for seilflygere og fallskjermhoppere, senere også for hanggliding og paragliding. I 2003 ble NLF og NAK slått sammen for å samle all luftsport under en paraply, og navnet ble da Norges Luftsportforbund selv om denne organisasjonen også bærer videre historien til to andre foreninger.

NORGES LUFTSPORTFORBUND – MÅL OG STRATEGIER

Målet til Norges Luftsportforbund er hovedsaklig å fremme luftsport på forskjellige vis, og selvfølgelig også å sikre at norsk luftsport hevder seg internasjonalt. Arbeidet baserer seg på sosialdemokratiske grunnverdier og fokuserer på idrettsglede og likeverd. NLF jobber selvfølgelig hardt for at luftsporten skal ha gode vilkår i Norge, og ikke utsettes for urimelige begrensninger fra overivrige politikere og byråkrater. Samtidig er det viktig at sikkerheten ivaretas til enhver tid.

Enkelte kritiske røster har uttrykt bekymring for at luftsport kan ha negative konsekvenser for miljøet, både nærmiljøet og i forbindelse med påstått antropogenisk oppvarming av kloden. Norges Luftsportforbund hevder imidlertid at deres virksomhet har få eller ingen miljømessige konsekvenser, og kun må ses på som en organisasjon som legger til rette for idrettsglede. Strategien er derfor å tilbakevise slike anklager.